<< Quay Lại
PhoneBook
Thông tin đơn vị

I

Lanh dao So

Chuc vu

Phone

1

Tran Thanh Hung

Director

02573.888.999

2

Le Ty Khanh

Vice Director

02573.551.579

3

Nguyen Vu Xuan Dung

Vice Director

02573.666.456

II

Office

 

02573.819.958

1

Pham Nu Bao Ngoc

Chief of Office

02573.843.171

2

Ngo Xuan Vinh

Deputy Chief of Office

 

3

Nguyen Thi Hieu

Accountancy

 

4

Vo Thi Hien

Clerical

 

5

Nguyen Ngoc Nhu Tien

Expert

 

III

Inspector

 

02573.843.170

1

Pham Y Thien

Chief Inspector

 

2

Hunh Ngoc Thanh

Expert

 

IV

Digital transformation infrastructure

 

02573.843.172

02573.821.982

1

Pham Y Thien

Head of department  

2

Nguyen Minh Thien

Deputy Head of department

 

3

Le Thi Xuan Phuong

Deputy Head of department

 

4

Phan Van Phuong

Expert

 

5

Nguyen Thi Kim Mien

Expert

 

6

Le Tien Dinh

Expert

 

7

Le Thanh Phuong

Expert

 

8

Le Anh 

Expert

 

9

Nguyễn Minh Hóa

Expert

 

V

Publication journalism information

 

02573.818.980

1

Nguyen The Phong

Head of department

 

2

Le Thi Chau Nga

Deputy Head of department

 

3

Nguyen Hoang Phuong

Expert

 

4

Nguyen Thi Thanh Thuy

Expert

 

VI

Center for Infomation anh Communication technology

   

1

Luong Cong Duc

Director

02573.699.996

2

Do Van Chut

Vice Director

02573.843.373

3

Hoang Ngoc Phong

Vice Director

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: