<< Quay Lại
Danh bạ
Thông tin đơn vị | Đăng ngày: 06/04/2020
I
Lãnh đạo Sở
Chức vụ
ĐT
1
Trần Thanh Hưng
Giám đốc
0914102999
2
Lê Tỷ Khánh
Phó Giám đốc
0911162999
3
Nguyễn Vũ Xuân Dung
Phó Giám đốc
0913448405
II
Văn phòng
 
 
1
Phạm Nữ Bảo Ngọc
Chánh Văn phòng
0839879799
2
Hoàng Ngọc Phong
Phó Chánh văn phòng
0942125045
3
Lê Anh Tuấn
Chuyên viên
0918956697
4 Trần Thanh Phong Chuyên viên 0913336776
5
Nguyễn Thị Hiếu
Kế toán
0913445896
6
Võ Thị Hiền
Văn thư
0903524977
III
Thanh tra
 
 
1
Phạm Ý Thiên
Chánh Thanh tra
0914254494
2
Huỳnh Ngọc Thanh
Chuyên viên
0906409640
IV
Phòng BCVT
 
 
1
Lê Thị Xuân Phương
Trưởng phòng
0982488500
2
Phan Văn Phượng
Phó Trưởng phòng
0906515517
3
Nguyễn Thị Kim Miên
Chuyên viên
0915044800
4
Trần Văn Minh
Chuyên viên
0374605894
V
Phòng CNTT
 
 
1
Nguyễn Chí Sỹ
Trưởng phòng
0905151333
2
Nguyễn Minh Thiên
Phó Trưởng phòng
0903524975
3
Lê Thanh Phương
Chuyên viên
0983821319
4
Lê Tiến Dĩnh
Chuyên viên
0977678977
5
Nguyễn Hoàng Phương
Chuyên viên
0981424268
VI
Phòng TTBCXB
 
 
1
Nguyễn Thế Phong
Trưởng phòng
0914004104
2
Lê Thị Châu Nga
Phó Trưởng phòng
0905472710
3
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Chuyên viên
0769558787
VII
Trung tâm CNTT&TT
 
 
1
Lương Công Đức
Giám đốc
0903511229
2
Đỗ Văn Chút
Phó Giám đốc
0978326515
 
 
 
 

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:


LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: