VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
37/TB-HĐTDCC 01/06/2023 Thông báo Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia dự thị Vòng 2 kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
24/GM-HĐTDCC 23/05/2023 Giấy mời Tham dự lễ khai mạc kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
22/TB-HĐTDCC 22/05/2023 Thông báo Dan sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
15/TB-HĐTDCC 15/05/2023 Thông báo Danh sách Thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tình Phú Yên năm 2023.
11/TB-HĐTDCC 10/05/2023 Thông báo DS người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển CC tỉnh PY năm 2023
550/STTTT-BCVT 05/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
07/TB-HĐTDCC 12/04/2023 Thông báo Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
262/STTTT-VP 14/03/2023 Về việc Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT-TT
27/TB-HĐTDVC 21/02/2023 Thông báo Kết quả tuyển dụng; thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
16/QĐ-STTTT 20/02/2023 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
11/TB-SNV 16/02/2023 Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
38/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
87/STTTT-BCVT 31/01/2023 Về việc đề nghị phối hợp tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), xem file đính kèm
19a/QĐ-HĐTDVC 19/01/2023 Quyết đinh Về việc điều chỉnh thông tin danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở thông tin và Truyền thông năm 2022
19-TB-HĐTDVC 19/01/2023 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
17-TB-HĐTDVC 11/01/2023 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2; thời gian tổ chức xét tuyển; danh mục tài liệu ôn tập và lệ phí tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
16-QD-HĐTDVC 11/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
1422/STTTT-BCV 23/11/2022 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 của bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025
1423/STTTT-BCVT 23/11/2022 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông) và Tiêu chí số 15 (Hành chính công) của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
126/TB-STTTT 11/11/2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: