VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
86/TB-STTTT 14/07/2021 Thông báo về việc tạm hoãn xét tuyển viên chức
67/TB-STTTT 11/06/2021 Thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển
474/STTTT-BCVT 19/05/2021 Triển khai công văn 1273/BTTTT-TTCS về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
440/STTTT-CNTT 11/05/2021 Về việc triển khai Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 30/4/2021của UBND tỉnh
51/TB-STTTT 10/05/2021 Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên năm 2021
31/KH-STTTT 10/05/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên năm 2021
421/STTTT-CNTT 07/05/2021 V/v triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19
422/STTTT-CNTT 07/05/2021 V/v tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
32/TB-STTTT 30/03/2021 Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2021
339/THH-CSCNTT 24/03/2021 Cập nhật kiến trúc CPĐT-CQĐT các bộ, ngành, địa phương
16/TB-STTTT 01/03/2021 Thông báo về việc triển khai Kế hoạch thi tuyển Công chức tỉnh Phú Yên năm 2021
1566/STTTT-CNTT 14/12/2020 V/v triển khai Thông tư 40/2020/TT-BTTTT của Bộ TT&TT quy định tiêu chí sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
1476/STTTT-BCVT 24/11/2020 triển khai thực hiện Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT, 35/2020/TT-BTTTT, 38/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1477/STTTT-BCVT 24/11/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, 33/2020/TT-BTTTT, 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1245-TB-STTTT 06/10/2020 Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ năng lực tham gia tư vấn Quản lý kế hoạch thuê Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
1243-TB-STTTT 06/10/2020 Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ năng lực tham gia tư vấn Quản lý kế hoạch thuê hệ thống trung gian kết nối liên thông QLVB và điều hành (Trục liên thông văn bản điện tử)
1207-TB-STTTT 30/09/2020 Thông báo về việc mời nộp Hồ sơ năng lực tham gia tư vấn Quản lý kế hoạch thuê hệ thống trung gian kết nối liên thông QLVB và điều hành (Trục liên thông văn bản điện tử)
1208-TB-STTTT 30/09/2020 Thông báo về việc mời nộp Hồ sơ năng lực tham gia tư vấn Quản lý kế hoạch thuê cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
1174/STTTT-BCVT 24/09/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
CV 1152/STTTT-CNTT 18/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia


LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: