<< Quay Lại
Triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
Phòng chống dịch bệnh do virus Covid-19
Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, cho người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID- 19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả; hoàn thành tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ.
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II năm 2022. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng ngay mũi 4 cho đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan đẩy mạnh công tác vận động nhân dân đi tiêm và tuyên truyền về lợi ích tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.
UBND tỉnh lưu ý địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.
 
Thanh Thúy

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: