<< Quay Lại
Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam
Phòng chống dịch bệnh do virus Covid-19
          Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Công điện nêu rõ, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay dịch COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm cả s ca mc và t vong trên phạm vi toàn cầu; vc xin phòng bệnh cơ bn vẫn có hiệu qu với các biến th của virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã từng bước ni lng các biện pháp chng dịch, trong đó có yêu cu về xét nghiệm COVID-19 đi với người nhập cnh. Tại Việt Nam, sau thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh họat, kim soát hiệu quả dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực. Số ca mc mới ở trong nước gim liên tục kề t ngày 15/3/2022 đến nay, s ca chuyển bệnh nặng, s ca t vong liên quan đến COVID-19 giảm thấp, tỷ lệ bao phủ vc xin phòng COVID-19 cao. Trong bối cnh đó, Bộ Y tế đã có văn bn ch đạo việc dừng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27/4/2022.
Đ bđảm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hi phát trin kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần của các Nghị quyết ca Chính ph, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng yêu cầu phi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cnh vào Việt Nam từ 00 gi ngày 15 tháng 5 năm 2022.
Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan ca Việt Nam  nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các yêu cầu về phòng, chng dịch theo hưng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Giao thông vận tải ch đạo các hãng hàng không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện vận chuyn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chng dịch trên địa bàn theo hướng dn của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.
Thủ tướng Chính phủ yêu cu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ch tịch y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung ch đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp  thẩm quyền theo quy định.
Căn cứ Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế tỉnh Phú Yên vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 và tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa; hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam.
Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị các cơ quan duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định nhằm phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, đặc biệt là các ổ dịch mới, bất thường (phạm vi, tốc độ lây lan, số mắc, tỷ lệ ca bệnh nặng, tử vong, có biến thể mới...) có liên quan đến người nhập cảnh; chủ động cập nhật thông tin dịch và thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch hiện nay./.

Thanh Thúy

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: