<< Quay Lại
Long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII
Tin khác

Đúng 8 giờ sáng 7/12, tại hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII đã long trọng khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

 

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: ANH NGỌC

 

Các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 48/50 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: ANH NGỌC

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền; xem xét báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; kết luận của chủ tọa kỳ họp và các ý kiến trả lời, lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; xem xét, quyết định một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình để xem xét thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Kỳ họp cũng sẽ dành 1,5 ngày để tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề quan trọng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân được dư luận, xã hội quan tâm.

 

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: ANH NGỌC

 

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung; chất vấn đúng và trúng trọng tâm các vấn đề mà cử tri quan tâm; hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

 

Tiếp đó, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Báo cáo nêu rõ, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh COVID-19 tác động không thuận lợi đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế theo chỉ đạo Chính phủ, nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi mạnh mẽ, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Dự ước cả năm 2022 có 13/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,46%; tổng kim ngạch xuất khẩu vượt 14 % kế hoạch; các chỉ số: PCI tăng 7 bậc, PAPI tăng 14 bậc và cải cách hành chính tăng 1 bậc so với năm trước; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

 

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Ảnh: ANH NGỌC

 

Cùng với chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế trong năm 2022, phân tích nguyên nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ cũng trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong năm 2023. Đó là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế tỉnh trong năm 2023, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo từng tháng, từng quý; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2030, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường...

 

Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài chính Hồ Quang Đệ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng cho thành quả chung của năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh và những năm tiếp theo, đồng chí Phạm Đại Dương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả các quy định, chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ động theo dõi, bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025… để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương và đồng chí Cao Thị Hòa An trao đối một số nội dung với đại biểu dự họp. Ảnh: ANH NGỌC

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng nâng cao chất lượng an sinh xã hội, đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; bám sát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định lĩnh vực cần tập trung để phục hồi và phát triển. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng trong quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương tại địa phương; việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh và đề ra nhiều giải pháp thực hiện khả thi để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Tiếp nối phiên khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Chân báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8; Kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 8, 9, 10; các ý kiến trả lời, lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tại kỳ họp thứ 8; Báo cáo thuyết trình của UBND tỉnh về các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: ANH NGỌC

 

Buổi chiều, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo công tác năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023. Chánh án TAND tỉnh báo cáo công tác năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023. Các ban: Pháp chế, Kinh tế - ngân sách, Văn hóa - xã hội, Dân tộc của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan thuộc lĩnh vực hoạt động. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận tổ. HĐND tỉnh tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 7/12 đến ngày 9/12).

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng nâng cao chất lượng an sinh xã hội, đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; bám sát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định lĩnh vực cần tập trung để phục hồi và phát triển.

 

HÀ MY (Nguồn: Báo Phú Yên Online)


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: