<< Quay Lại
Tiếp tục phát động “Cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” trong năm 2020
Nông thôn mới

          Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Yên thông báo tiếp tục phát động “Cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” (gọi tắt là Cuộc thi NTM) trong năm 2020.

I. Nội dung, chủ đề Cuộc thi NTM

Các tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi NTM tập trung phản ánh nội dung sau đây:

          Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp;

          Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;

          Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.

          Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          II. Hình thức tác phẩm tham gia Cuộc thi:

          Bao gồm các tác phẩm đã được đăng, phát và chưa được đăng phát trên báo chí, cụ thể như sau:

          - Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc loại hình báo chí: báo nói, báo in.

          - Thể loại:

          + Báo in: bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí... (không quá 2.000 chữ/tác phẩm, có ít nhất 1 ảnh kèm theo). Trường hợp bài phóng sự, bút ký có nội dung phong phú có thể viết tối đa 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 2.000 chữ.

          + Báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm phóng sự phát thanh ngắn không quá 8 phút; phóng sự nhiều kỳ không quá 27 phút; phỏng vấn không quá 5 phút…

          - Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài...).

 + Báo hình: Bao gồm các tác phẩm phóng sự truyền hình ngắn, phóng sự dài, phỏng vấn, ký sự, chương trình, chuyên mục, tọa đàm, phim tài liệu NTM…

 Tác phẩm truyền hình phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện; không xét các tác phẩm mang tính hư cấu.

          Đối với các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí, phát thanh, truyền hình: Thời gian đăng,

          III. Đối tượng dự thi:

          - Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

          - Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

          - Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.

          - Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

          IV. Thời gian:

          - Nhận tác phẩm từ ngày 01/1/2020 đến ngày 01/10/2020

          - Tổ chức chấm giải bắt đầu từ ngày 2/10 hàng năm.

                    - Công bố giải thưởng năm 2020 vào thời điểm gắn với tổng kết phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.

          V. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

          - Đối với báo in: Gửi các tác phẩm dự thi về Báo Phú Yên qua email: toasoan@baophuyen.com.vn; gửi qua thư điện tử của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, điện thoại 0257.3841831): nongthonmoiphuyen@gmail.com; qua thư của Sở Thông tin và Truyền thông: baochixuatban.py@gmail.com

          - Đối với các tác phẩm phát trên báo nói, báo hình: Gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, số 81 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa, hoặc qua email: thoisuptp@gmail.com

          - Các tác phẩm dự thi phải ghi rõ tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

          - Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

          VI. Cơ cấu giải thưởng:

          Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng Giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí (báo nói, báo hình, báo in) dự thi như sau:

         - Giải A: 03 giải, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng;

         - Giải B: 06 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng;

         - Giải C: 09 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng;

         - Giải khuyến khích: 09 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng;

         - Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc
  0914 102 999 - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: