<< Quay Lại
Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên
CÔNG NGHIỆP ICT

Chính quyền muốn lấy dân làm gốc, lấy dân làm trung tâm để phục vụ thì công nghệ mới chính là chìa khóa giúp chính quyền đạt được mục tiêu bởi: Công nghệ mới đã làm thay đổi cách sống, cách làm việc của con người; Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay cũng thay đổi theo hướng sử dụng các công nghệ mới để tồn tại và phát triển.

 

Ngày 26/3/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Mục tiêu của Chương trình là đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn; các hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp SMEs tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Thông tin chi tiết của Chương trình có thể truy cập tại địa chỉ https://smedx.vn hoặc https://smedx.mic.gov.vn. Truy cập vào Cổng thông tin này, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Hiện nay, đang có 4 nhóm nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng là: quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ cụ thể, lĩnh vực đặc thù và an ninh mạng. Sử dụng nền tảng chuyển đổi số, doanh nghiệp có thể giảm chi phí đầu tư, nhân lực mà vẫn giải quyết được vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm.

Hình minh họa: Chuyển đổi số cho doanh nghiệp (nguồn https://convergetechmedia.com)

Theo số liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Phú Yên, lũy kế số doanh nghiệp hoạt động đến ngày 10/06/2021 (trên địa bàn tỉnh Phú Yên) là 3.833 doanh nghiệp. Phần lớn trong số này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã giới thiệu nền tảng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Thông tin và Truyền thông dựng. Trong năm 2021, dự kiến sẽ có 2 cuộc hội thảo chuyển đổi số quan trọng được tổ chức tại tỉnh Phú Yên: Hội thảo “Chuyển đổi số - Chìa khóa thúc đẩy sự phát triển” và Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính phủ số và đô thị, nông nghiệp, du lịch thông minh”. Bên cạnh đó, hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh còn có các chương trình tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs; làm đầu mối kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối để tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp về chuyển đổi số.

NGUYỄN CHÍ SỸ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: