<< Quay Lại
Tập huấn trực tuyến về thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
CÔNG NGHIỆP ICT

Sáng ngày 29/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Phú Yên và Viettin Bank Phú Yên tổ chức tập huấn “Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh”. Có 99 điểm cầu tham dự tập huấn là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các nội dung được trình bày trong buổi tập huấn, gồm Báo cáo về tiến độ triển khai Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 về Ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021 và Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 1/7/2021 về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021 của UBND tỉnh; Hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh qua kênh thanh toán Cổng dịch vụ công quốc gia và Kênh thanh toán của Viettin Bank; Hướng dẫn thanh toán nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 1/7/2021 của UBND tỉnh đến cuối năm 2021, Phú Yên sẽ có 1068 dịch vụ công mức 4 và 57 dịch vụ công mức 3 đủ điều kiện đưa lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến ngày 29/9/2021, trên Cổng dịch vụ công của tỉnh có 918 dịch vụ công mức 4, tiến độ triển khai đạt 86%; có 40  dịch vụ công mức 3, tiến độ triển khai đạt 70%.

Theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh đến cuối năm 2021, Phú Yên sẽ có 385 dịch vụ công tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 29/9/2021, trên cổng dịch vụ công quốc gia Phú Yên có 254 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, đạt tiến độ 66%.

Mặc dù việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia đã sẵn sàng nhưng số hồ sơ được thanh toán trực tuyến vẫn còn  rất hạn chế.

Tại buổi tập huấn trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát và hoàn thành việc đưa dịch vụ công mức 3. 4 đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; hoàn thành việc đưa các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức 3, 4, góp phần cải cách hành chính và chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền người dân thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh cuộc họp       Ảnh: Nguyễn Chí Sỹ

NGUYỄN CHÍ SỸ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: