<< Quay Lại Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
Truyền thông phát triển Công tác xã hội năm 2021
  • Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: