<< Quay Lại Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Truyền thông phát triển Công tác xã hội năm 2021
  • Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: