<< Quay Lại
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
Hoạt động của Ngành

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2030” (gọi tắt là Đề án 06 của Chính phủ). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu các Bộ, ngành và điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Phú Yên có Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ; các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh dự họp tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số khi công nghệ số được ứng dụng để phát triển các nền tảng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; năm 2022 là năm tăng tốc thực hiện chuyển đổi số với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh việc đưa người dân lên nền tảng số "Make in Việt Nam", đẩy mạnh triển khai Đề án 06.

Kết quả thực hiện đến năm 2022, đã hoàn thành 9/11 chỉ tiêu, còn 2/11 chỉ tiêu chưa hoàn thành (đó là tỷ lệ báo cáo của các cơ quan nhà nước được thực hiện trực tuyến thực hiện 40,47%/50%, tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở thực hiện 11,8%/50% kế hoạch); có 6 nhiệm vụ Đề án 06 đã hoàn thành, còn 4 nhiệm vụ của Đề án 06 chưa hoàn thành.

Với Chủ đề năm 2023 - Năm quốc gia về dữ liệu số là "Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới", Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đề ra 39 chỉ tiêu về dữ liệu số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, an toàn, an ninh mạng, Đề án 06. Tập trung vào các nội dung chủ yếu bảo vệ dữ liệu cá nhân; công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương; mở dữ liệu; an toàn dữ liệu.

           Đối với tỉnh Phú Yên, trong công tác chuyển đổi số đã được chỉ đạo quyết liệt, quan điểm rõ ràng, tạo được đồng thuận cao của các cấp, các ngành. Các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng. 

            Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Yên. Hiện đã thành lập 194 tổ Công nghệ số cộng đồng, với 1.092 thành viên để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện tại, tỉnh có 252 đơn vị thuộc các cơ quan nhà nước, mặt trận, hội, đoàn thể sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH để gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản của tỉnh (trừ các văn bản mật). - Đến ngày 30/11/2022, Phú Yên có 972 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; có 12.171 giao dịch thành công; Số hộ Sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 96.027 hộ, đạt 34%.

           Phú Yên đề ra nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2023 là xây dựng Kho dữ liệu mở của tỉnh; các kho dữ liệu chuyên ngành, địa phương; kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và với Kho dữ liệu của tỉnh. Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số để tạo lập dữ liệu chuyên ngành các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Thuê nền tảng LGSP phục vụ tỉnh thay thế LGSP đang cho dùng tạm từ Bộ Thông tin và Truyền thông; thuê Hệ thống quản lý CSDL kết quả giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên; tiếp tục nâng cấp hoàn chỉnh các nền tảng đã thuê theo yêu cầu phát triển của công nghệ; thuê hệ thống thông tin để vận hành và khai thác hiệu quả kho dữ liệu tỉnh. Triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên; ứng dụng công nghệ số rộng rãi trong một số ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, ... kết nối, chia sẻ với Kho dữ liệu tỉnh; …

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các nội dung: Giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách; Các giải pháp kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Giải pháp tuyên truyền để người dân hào hứng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói chung và 2 thủ tục hành chính liên thông nói riêng; phương án hạn chế cán bộ một cửa nhận hồ sơ trực tiếp. Kinh nghiệm phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán triển khai việc thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt…

           Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: năm 2023 nhiệm vụ chuyển đổi số rất nặng nề nên cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đang là xu thế, là phong trào, có tính toàn cầu, mang tính toàn dân, toàn xã hội, vì vậy chúng ta phải đi trước, đi tắt đón đầu trong thực hiện; nắm bắt xu thế của thời đại, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; phát triển đột phá về các lĩnh vực công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức quản lý, quản trị hiện đại, tiên tiến. Chính phủ số là động lực, then chốt dẫn dắt xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, công dân số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương;...

         Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, nhấn mạnh năm quốc gia về dữ liệu số, hoàn thành trong quý I/2023. 

LƯU PHONG

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: