<< Quay Lại 262/STTTT-VP
262/STTTT-VP
Văn bản
Số/Ký hiệu: 262/STTTT-VP
Ngày ban hành: 14/03/2023
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Về việc Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT-TT
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: