<< Quay Lại 19-TB-HĐTDVC
19-TB-HĐTDVC
Văn bản
Số/Ký hiệu: 19-TB-HĐTDVC
Ngày ban hành: 19/01/2023
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông báo
Trích yếu:
Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC: