<< Quay Lại 19a/QĐ-HĐTDVC
19a/QĐ-HĐTDVC
Văn bản
Số/Ký hiệu: 19a/QĐ-HĐTDVC
Ngày ban hành: 19/01/2023
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:
Quyết đinh Về việc điều chỉnh thông tin danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở thông tin và Truyền thông năm 2022
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: