<< Quay Lại
Thông báo khẩn số 89 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid 19

      Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Sở Y tế Phú Yên phát Thông báo số 257/TB-SYT, về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo thông báo khẩn số 89.

      Tiếp theo các thông báo khẩn từ ngày 23/6/2021 đến ngày 25/10/2021, Sở Y tế Phú Yên thông báo Người từng có mặt tại địa các điểm sau:

      - Quán lẩu bò Thuận Lợi:

      Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu phố Phước Lý, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 17/10/2021.

      - Quán bún bò Bà Thu (cách cầu Tam Giang 50m):

      Địa chỉ: Khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 17/10/2021.

      - Chợ Xổm tại khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 7 giờ đến 9 giờ các ngày 18 - 24/10/2021.

      - Quán cà phê anh Dung:

     Địa chỉ: Khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 23/10/2021.

      - Quán Ăn vặt tại Quảng Trường Khu đô thị Vịnh Xuân Đài:

      Địa chỉ: Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 19/10/2021 và từ 16 giờ đến 21 giờ ngày 21/10/2021.

      - Điểm làm Căn cước công dân, Công an thị xã Sông Cầu:

      Địa chỉ: Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 20/10/2021.

      - Cửa hàng Phúc Tân:

      Địa chỉ: Khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 9 giờ đến 9 giờ 15 phút ngày 20, 21/10/2021.

      - Cửa hàng Phúc Lai:

      Địa chỉ: Khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên: Từ 9 giờ 20 phút đến 9 giờ 50 phút ngày 20 và 21/10/2021.

      Yêu cầu khẩn trương gọi điện thoại đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được tư vấn, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. 

DANH SÁCH
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ Ở CÁC TRẠM Y TẾ, TRUNG TÂM Y TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

TT

Xã/phường/thị trấn

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

Cố định

Di động

 

 

Tp Tuy Hòa

 

 

 

 1.  

Phường 1

0257.3826174

0943476839

 

 1.  

Phường 2

0257.3810089

0814452679

 

 1.  

Phường 3

0257.3825260

0762712041

 

 1.  

Phường 4

0257.3811804

0902916609

 

 1.  

Phường 5

0257.3811805

0935924205

 

 1.  

Phường 6

0257.3811806

0914023536

 

 1.  

Phường 7

0257.3811807

0919802546

 

 1.  

Phường 8

0257.3811808

0833110057

 

 1.  

Phường 9

0257.3847630

0902957235

 

 1.  

Phường Phú Đông

0257.3850003

0779500268

 

 1.  

Phường Phú Thạnh

0257.3850002

0905912121

 

 1.  

Xã Bình Ngọc

0257.3810837

0772537348

 

 1.  

Xã Bình Kiến

 

0975911464

 

 1.  

Xã Hòa Kiến

0257.3848701

0986953831

 

 1.  

Xã An Phú

 

0918592497

 

 1.  

Phường Phú Lâm

 

0934867785

BS Lê Huỳnh Linh

(TTYT TP)

 

0982708171

BS Phan Dinh

(TTYT TP)

0257.3850001

0938322530

Phòng Y tế dân số cơ sở

 

TX Đông Hòa

 

 

 

 1.  

Phường Hòa Hiệp Bắc

 

0705941008

 

 1.  

Phường Hòa Hiệp Nam

 

0986693486

 

 1.  

Hòa Tâm

 

0972122044

 

 1.  

Hòa Xuân Nam

 

0986011505

 

 1.  

Phường Hòa Vinh

 

0979589747

 

 1.  

Hòa Xuân Đông

 

0984503101

 

 1.  

Phường Hòa Xuân Tây

 

0778980168

 

 1.  

Hòa Tân Đông

 

0905548031

 

 1.  

Hòa Thành

 

0935221929

 

 1.  

Phường Hòa Hiệp Trung

 

0963151414

Đường dây nóng

TTYT Đông Hòa

 

 

 

0918145628

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

Huyện Phú Hòa

 

 

 

 1.  

Xã Hòa Hội

0257.3877135

0978869717

 

 1.  

Hòa Định Tây

0257.3870262

0989230966

 

 1.  

Hòa Định Đông

0257.3887590

0393124574

 

 1.  

Hòa Thắng

0257.3886427

0987076381

 

 1.  

Hòa Trị

0257.3889869

0905148861

 

 1.  

Hòa Quang Nam

0257.3868423

0376630358

 

 1.  

Hòa Quang Bắc

0257.3868245

0365848106

 

 1.  

Hòa An

0257.3890175

0905787879

 

 1.  

TT Phú Hòa

 

0962531414

Đường dây nóng

TTYT Phú Hòa

 

0906457936

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

TX Sông Cầu

 

 

 

 1.  

Xuân Thọ 1

0257.3875124

0984.503.552

 

 1.  

Xuân Thọ 2

0257.3875002

038.583.5284

 

 1.  

P. Xuân Đài

0257.3876313

0945.125.368

 

 1.  

P. Xuân Thành

0257.3875592

037.582.1309

 

 1.  

P. Xuân Phú

0257.3728303

077.540.7626

 

 1.  

Xuân Lâm

0257.3875538

0383.778.651

 

 1.  

Xuân Phương

0257.3728097

035.428.3165

 

 1.  

Xuân Thịnh

0257.3725229

0988.150.115

 

 1.  

Xuân Cảnh

0257.3722415

0354.466.129

 

 1.  

Xuân Hải

0257.3720288

0988.141.390

 

 1.  

Xuân Bình

0257.3699416

0974.436.323

 

 1.  

Xuân Lộc

0257.3711484

0984.416.545

 

 1.  

Phường Xuân Yên

 

0988041115

Đường dây nóng

TTYT TX Sông Cầu

02573.728.416

0987837461

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

Huyện Tây Hòa

 

 

 

 1.  

Hòa Bình 1

0257.3570077

0978872094

 

 1.  

Hòa Tân Tây

0257.3526080

0915199173

 

 1.  

Hòa Đồng

0257.3579089

0349424273

 

 1.  

Hòa Mỹ Đông

0257.3581016

0373168095

 

 1.  

Hòa Mỹ Tây

0257.3589274

0349765985

 

 1.  

Hòa Thịnh

0257.3585207

0357508291

 

 1.  

Hòa Phong

0257.3588303

0984865348

 

 1.  

Hòa Phú

0257.3590149

0383879565

 

 1.  

Sơn Thành Đông

0257.3596179

0364713106

 

 1.  

Xã Sơn Thành Tây

0257.3596530

0398981718

 

 1.  

TT Phú Thứ

 

0983951263

Đường dây nóng

TTYT Tây Hòa

0257.3578752

0919616815

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

Huyện Tuy An

 

 

 

 1.  

An Mỹ

 

0977603346

 

 1.  

An Nghiệp

 

0983475940

 

 1.  

An Hiệp

 

0984.497.798

 

 1.  

An Chấn

 

0987597069

 

 1.  

An Hòa Hải

 

091 8950859

 

 1.  

An Thạch

 

0369091363

 

 1.  

An

 

0908742585

 

 1.  

An Xuân

 

0365951840

 

 1.  

An Định

 

0977219349

 

 1.  

An Lĩnh

 

0974960540

 

 1.  

An Ninh Đông

 

0772525525

 

 1.  

An Ninh Tây

 

0972610615

 

 1.  

An Dân

 

0976475045

 

 1.  

An Thọ

 

0343024207

 

 1.  

TT Chí Thạnh

 

0962551414

Đường dây nóng

TTYT Tuy An

 

0983098274

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

Huyện Sông Hinh

 

 

 

 1.  

Ea Ly

0257.3662560

0946945337

 

 1.  

Sông Hinh

0257.3505585

0385984425

 

 1.  

Sơn Giang

0257.3633351

0987357057

 

 1.  

Đức Bình Tây

0257.3857148

0969367767

 

 1.  

Đức Bình Đông

0257.3631040

0836910386

 

 1.  

Ea Bar

0257.3662096

0946950873

 

 1.  

Ea

0257.3505292

0977746366

 

 1.  

Ea Lâm

0257.3505256

0986395788

 

 1.  

Ea Trol

0257.3505019

0946927789

 

 1.  

Ea Bia

0257.3859097

0389285761

 

 1.  

TT Hai Riêng

 

0963041414

Đường dây nóng

TTYT Sông Hinh

 

0708020419

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

Huyện Đồng Xuân

 

 

 

 1.  

Xuân Quang 1

0257.3684036

0368884933

 

 1.  

Xuân Quang 2

0257.3872802

0343021594

 

 1.  

Xuân Lãnh

0257.3679358

0986852527

 

 1.  

Đa Lộc

0257.3678457

0967176977

 

 1.  

Phú Mỡ

 

0973141870

 

 1.  

Xuân Phước

0257.3664180

0987208391

 

 1.  

Xuân Sơn Nam

0257.3689750

0918131063

 

 1.  

Xuân Sơn Bắc

0257.3872751

0374747829

 

 1.  

Xuân Long

0257.3872749

0979964043

 

 1.  

Xuân Quang 3

0257.3872793

0915272936

 

 1.  

TT La Hai

 

0963081414

Đường dây nóng

TTYT Đồng Xuân

0257.3670703

 

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

Huyện Sơn Hòa

 

 

 

 1.  

Suối Bạc

0257.3862035

0975883358

 

 1.  

Sơn

0257.3644324

0832869505

 

 1.  

Sơn Nguyên

 

0979398982

 

 1.  

Sơn Phước

0257.3652010

0346131012

 

 1.  

Eacharang

0257.3655001

0397524336

 

 1.  

Krôngpa

0257.3655002

0327966556

 

 1.  

Suối Trai

 

0989769705

 

 1.  

Sơn Hội

0257.3652019

0949437091

 

 1.  

Lúi

0257.3652018

0368774964

 

 1.  

Phước Tân

0257.3652017

0988616994

 

 1.  

Sơn Xuân

 

0388191682

 

 1.  

Sơn Long

 

0977321575

 

 1.  

Sơn Định

02573652020

0354457852

 

 1.  

TT Củng Sơn

 

0963071414

Đường dây nóng

TTYT Sơn Hòa

0257.3861222

0982861472

Phòng Y tế dân số

cơ sở

 

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: