<< Quay Lại
Lễ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Hội thảo giới thiệu nền tảng số phục vụ doanh nghiệp - Phú Yên 2022
Chuyển đổi số | Đăng ngày: 08/10/2022

Thực hiện, Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Hội thảo giới thiệu nền tảng số phục vụ doanh nghiệp - Phú Yên 2022.

 Sáng ngày 10/10/2022, từ 9 giờ đến 12 giờ là Hội thảo giới thiệu nền tảng số phục vụ doanh nghiệp. Đây là Hội thảo được tổ chức vừa trực tiếp vừa trực truyến cho cả báo cáo viên và người tham dự. Điểm cầu chính tại Sở Thông tin và Truyền thông. Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Các Sở, ban, ngành, địa phương; Nội dung được live sream trên các nền tảng mạng xã hội để mọi người có thể tham gia và tương tác. Nội dung chương trình dự kiến:

-Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

-Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo

-Thay avatar Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

-Báo cáo vai trò tầm quan trọng, phương pháp, hiệu quả chuyển đổi số, Công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Những Khó khăn,  vướng mắc trong chuyển đổi số Doanh nghiệp

-Tham luận của các doanh nghiệp về: Nhu cầu Chuyển đổi số Doanh nghiệp; Những khó khăn, vướng mắc về Chuyển đổi số của các Doanh nghiệp; Đề xuất, kiến nghị

-Tham luận giới thiêu các nền tảng Chuyển đổi số, An toàn thông tin cho doanh nghiệp

-Thảo luận.

Chiều ngày 10/10/2022, từ 15 giờ - 17 giờ là Lễ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia. Sự kiện này cũng được tổ chức vừa trực tuyến vừa trực tiếp tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông. Nội dung chương trình dự kiến:

- Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

-Đ/c Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phát biểu chào mừng và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

-Ra mắt Trang TTĐT Chuyển đổi số Phú Yên

-Ra mắt Trang TTĐT Ban ATGT tỉnh Phú Yên

-Giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số

-Thảo luận

-Phát biểu bế mạc

Link tham dự Hội thảo trực tuyến cả 2 phiên sáng và chiều: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:YBNqVi8NCrOQybveG2ly-IPwFpl7Y3T_YSHlWnh6sL01@thread.tacv2/1664963136729?context=%7B%22Tid%22:%227e1aaebf-6962-42b8-a9bc-284f0e717cff%22,%22Oid%22:%22f43ad1e5-b47e-4875-9d40-0b8555aa9053%22%7D

Bên cạnh hai hoạt động trên, các doanh nhiệp cung cấp giải pháp còn có các gian hàng triển lãm về các nền tảng chuyển đổi số tại Sở Thông tin và truyền thông cho đến hết ngày 31/10/2022. Các doanh nghiệp sẽ phối hợp với Sở tiếp tục tổ chức các sự kiện để tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và các doanh nghiệp cung cấp nền tảng, dịch vụ chuyển đổi số.

 

NGUYỄN CHÍ SỸ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: