Lễ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Hội thảo giới thiệu nền tảng số phục vụ doanh nghiệp - Phú Yên 2022