VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
570/STTTT-CNTT 19/05/2020 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý II/2020
507/STTTT-CNTT 28/04/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Phú Yên
495/STTTT-BCVT 23/04/2020 triển khai 02 Thông tư về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
466/STTTT-CNTT 20/04/2020 v/v hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp tỉnh
443/STTTT-CNTT 16/04/2020 443/STTTT-CNTT
413/STTTT-CNTT 09/04/2020 V/v hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử
252/STTTT-BCVT 12/03/2020 V/v phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tiêu chí thông tin và truyền thông và đánh giá mẫu về cách đo lường chiều nghèo về thông tin trong chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
205/STTTT-CNTT 02/03/2020 V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý I/2020
198/STTTT-CNTT 28/02/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
193/STTTT-CNTT 26/02/2020 V/v triển khai các Thông tư số: 03/2020/TT-BTTTT và 04/2020/TTBTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
143/STTTT-TTBCXB 18/02/2020 Góp ý Dự thảo Kế hoạch truyền thông Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
135/STTTT-BCVT 17/02/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”
CV 98/STTTT-TTBCXB 10/02/2020 V/v tuyên truyền Cẩm nang phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
71/STTTT-TTBCXB 02/04/2020 v/v Góp ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, tin độc hại trên mạng internet, những vấn đề bất cập do báo chí, mạng xã hội phản ảnh
52/STTTT-CNTT 21/01/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
44-STTTT-CNTT 17/01/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên
32/STTTT-CNTT 14/01/2020 V/v triển khai các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: Số 55/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và Số 2194/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
1290/STTTT-BCVT 30/12/2019 V/v triển khai thông tư số 17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1126/STTTT-CNTT 18/11/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

LIÊN KẾT BANNER
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: