VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
285/STTTT-TGV 12/03/2024 Về việc gửi Hồ sơ năng lực tham gia tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Hạ tầng ứng dụng CNTT tỉnh Phú Yên
15KH-STTTT 03/02/2024 Triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" năm 2024 tại Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
273/KH-UBND 20/12/2023 Kế hoạch Công tác thanh tra của tỉnh Phú Yên năm 2024
93/KH-STTTT 21/11/2023 Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của Tổ chức, cá nhân, về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở TTTT
253/KH-UBND 16/11/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023 (Lần 2)
1993/SNV-TCCCVC 31/10/2023 Thông báo Thí sinh đủ điều kiện dự thi và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023.
12/TB-HĐTDCC 25/10/2023 Thông báo DS người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển Công chức tỉnh PY đợt 2 năm 2023
09/TB-HĐTDCC 04/10/2023 Thông báo Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023
1319/STTTT-HTCĐS 29/09/2023 Mời đơn vị nhà thầu tham gia gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin
1307/STTTT-HTCĐS 28/09/2023 Hồ sơ đăng ký hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số dùng nguồn ngân sách trung ương cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.
185/KH-UBND 18/08/2023 Kê hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023
1091/STTTT-BCVT 18/08/2023 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận các Công văn số: 581/VCL-CNTT ngày 25/7/2023, 656/VCL-CNTT ngày 16/8/2023 của Viện Chiến lược TT&TT- Bộ Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp thực hiện công tác khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023.
967/STTTT-BCVT 21/07/2023 V/v hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0)
52/TB-HĐTDCC 05/07/2023 Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
839/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức tình Phú Yên năm 2023
763/STTTT-BCVT 16/06/2023 V/v triển khai Quyết đinh số 885/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
739/STTTT-BCVT 13/06/2023 V/v triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
37/TB-HĐTDCC 01/06/2023 Thông báo Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia dự thị Vòng 2 kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
24/GM-HĐTDCC 23/05/2023 Giấy mời Tham dự lễ khai mạc kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
22/TB-HĐTDCC 22/05/2023 Thông báo Dan sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: