VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
185/KH-UBND 18/08/2023 Kê hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023
1091/STTTT-BCVT 18/08/2023 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận các Công văn số: 581/VCL-CNTT ngày 25/7/2023, 656/VCL-CNTT ngày 16/8/2023 của Viện Chiến lược TT&TT- Bộ Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp thực hiện công tác khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023.
967/STTTT-BCVT 21/07/2023 V/v hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0)
52/TB-HĐTDCC 05/07/2023 Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
839/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức tình Phú Yên năm 2023
763/STTTT-BCVT 16/06/2023 V/v triển khai Quyết đinh số 885/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
739/STTTT-BCVT 13/06/2023 V/v triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
37/TB-HĐTDCC 01/06/2023 Thông báo Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia dự thị Vòng 2 kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
24/GM-HĐTDCC 23/05/2023 Giấy mời Tham dự lễ khai mạc kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
22/TB-HĐTDCC 22/05/2023 Thông báo Dan sách thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
15/TB-HĐTDCC 15/05/2023 Thông báo Danh sách Thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tình Phú Yên năm 2023.
11/TB-HĐTDCC 10/05/2023 Thông báo DS người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển CC tỉnh PY năm 2023
550/STTTT-BCVT 05/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
07/TB-HĐTDCC 12/04/2023 Thông báo Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
262/STTTT-VP 14/03/2023 Về việc Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT-TT
27/TB-HĐTDVC 21/02/2023 Thông báo Kết quả tuyển dụng; thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
16/QĐ-STTTT 20/02/2023 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
11/TB-SNV 16/02/2023 Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
38/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
87/STTTT-BCVT 31/01/2023 Về việc đề nghị phối hợp tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), xem file đính kèm

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: