VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
262/STTTT-VP 14/03/2023 Về việc Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT-TT
27/TB-HĐTDVC 21/02/2023 Thông báo Kết quả tuyển dụng; thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
16/QĐ-STTTT 20/02/2023 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
11/TB-SNV 16/02/2023 Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
38/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng Công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
87/STTTT-BCVT 31/01/2023 Về việc đề nghị phối hợp tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), xem file đính kèm
19a/QĐ-HĐTDVC 19/01/2023 Quyết đinh Về việc điều chỉnh thông tin danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở thông tin và Truyền thông năm 2022
19-TB-HĐTDVC 19/01/2023 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
17-TB-HĐTDVC 11/01/2023 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2; thời gian tổ chức xét tuyển; danh mục tài liệu ôn tập và lệ phí tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
16-QD-HĐTDVC 11/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở TT&TT năm 2022
1422/STTTT-BCV 23/11/2022 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 của bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025
1423/STTTT-BCVT 23/11/2022 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông) và Tiêu chí số 15 (Hành chính công) của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
126/TB-STTTT 11/11/2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
68/KH-STTTT 10/11/2022 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm CNTTTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
256/TB-TTCNTTTT 19/10/2022 Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ Trung tâm CNTT&TT lần 3
228-TB-TTCNTTTT 26/09/2022 Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ Trung tâm CNTT&TT lần 2
939-STTTT-BCVT 11/08/2022 Hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet theo Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ TT&TT
898/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025
05/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
13/TB-STTTT 11/02/2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: