<< Quay Lại 763/STTTT-BCVT
763/STTTT-BCVT
Văn bản
Số/Ký hiệu: 763/STTTT-BCVT
Ngày ban hành: 16/06/2023
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai Quyết đinh số 885/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: