<< Quay Lại 1319/STTTT-HTCĐS
1319/STTTT-HTCĐS
Văn bản
Số/Ký hiệu: 1319/STTTT-HTCĐS
Ngày ban hành: 29/09/2023
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Mời đơn vị nhà thầu tham gia gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: