<< Quay Lại 1307/STTTT-HTCĐS
1307/STTTT-HTCĐS
Văn bản
Số/Ký hiệu: 1307/STTTT-HTCĐS
Ngày ban hành: 28/09/2023
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Hồ sơ đăng ký hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số dùng nguồn ngân sách trung ương cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: