143/STTTT-TTBCXB
143/STTTT-TTBCXB
Văn bản
Số/Ký hiệu: 143/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Góp ý Dự thảo Kế hoạch truyền thông Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tải về: Tại đây

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

LIÊN KẾT BANNER
LƯỢT TRUY CẬP