<< Quay Lại
Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)
Tin khác | Đăng ngày: 26/03/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

         UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

          Theo đó, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021- 2025 kêu gọi các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, đều khắp với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát thực và có biện pháp phù hợp từng đơn vị, địa phương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

          UBND tỉnh yêu cầu tập trung tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội; hướng đến sự lan tỏa và có tác dụng lâu dài, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương; thường xuyên nêu gương tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng, lối sống, phong cách, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân...

          Qua đó tạo động lực xây dựng tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với một số chỉ tiêu quan trọng là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 8,5%/năm; phấn đấu giá trị gia tăng lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp bình quân 3,5 - 4%/năm, lĩnh vực công nghiệp bình quân trên 9%/năm và lĩnh vực công nghiệp - xây dựng bình quân đạt khoảng 10,41%/năm, thương mại, dịch vụ bình quân 9,5%/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2025: ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm khoảng 20,09%, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 31,43%, dịch vụ chiếm khoảng 44,09% và thuế sản phẩm chiếm 4,39%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 88 triệu đồng (3.830 USD). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 đạt khoảng 370 triệu USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 95 nghìn tỷ đồng; Thu ngân sách đến năm 2025 đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%; có 50% trường mầm non, 55% trường tiểu học, 60% trường trung học cơ sở và 40% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Số lao động được tạo việc làm bình quân 25 nghìn người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm; Tỷ lệ xã nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu….

          Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; hướng các phong trào thi đua gắn kết với các cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 04 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

          Thi đua tạo bước đột phá về cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp 3 huyện (DDCI); coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành để cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc.

          UBND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tăng thời lượng phát sóng, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: