<< Quay Lại
Ngành thông tin và Truyền thông hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai.
Tin khác | Đăng ngày: 13/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai.

Theo đó, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Bưu điện tỉnh; Các Doanh nghiệp Viễn thông; Đài Thông tin duyên hải Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19 với một số nội dung như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia năm 2021 với chủ đề “ Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, quán triệt giáo dục về Phòng, chống thiên tai; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức, nhân viên ở các cơ quan, đơn vị và người dân để sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, nhất là mùa mưa bão năm 2021; Đăng tải và đưa tin bài, phóng sự, phát một số bộ phim về phòng chống thiên tai, bố trí thời gian phát sóng thích hợp tuyên truyền sâu rộng với nội dung thiết thực và phong phú nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống thiên tai đối với xã hội và người dân; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương, đơn vị như: Treo pano, băng rôn, áp phích…, tại trụ sở cơ quan đơn vị để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và người dân chủ động ứng phó với thiên tai.

Bên cạnh đó, Sở đã gửi các tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021 và các thông tin liên quan về phòng chống thiên tai kèm theo cho các đơn vị và đề nghị các đơn vị truy cập tại địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/tai-lieu-truyen-thongphuc-vu-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-pctt-nam-2021-va--.aspx; hoặc (https://drive.google.com/drive/folders/1e4mOEeFmvKty_EEnlhn6Nf C9ZRqYszR6?usp=sharing)

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Sở đã cho đăng tải, đưa tin bài và đưa lên trên trang 04 bộ phim ký sự về phòng chống thiên tai và 01 thước phim tổng kết phòng chống thiên tai tại Việt Nam tại đường dẫn trên trang của Sở:  https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/cat/thu-vien-anh-video

Qua hoạt động này giúp cho người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai; Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các cơ quan, đơn vị; tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động trong phòng, chống thiên tai  và  cổ vũ tinh thần người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai.

Văn Minh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: