<< Quay Lại
Ký kết chương trình phối hợp nâng cao công tác cải cách hành chính
Hoạt động của Sở

Chiều ngày 19/10, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp nâng cao công tác cải cách hành chính

Theo đó, hai sở sẽ tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện CCHC và đẩy mạnh tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phối hợp trong vận hành các cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong hoạt động các cơ quan nhà nước nhằm từng bước hiện đại phương thức quản lý, điều hành; cùng với Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vận hành thông suốt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh…

Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh về công tác CCHC, Sở TT&TT là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh về chuyển đổi số, chủ trì nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Do đó, sự phối hợp giữa 02 cơ quan trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025 mang ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác phối hợp, quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm nay.

Công tác CCHC từ đầu năm 2023 đến nay đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 9 tháng năm 2023, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đạt một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, qua đánh giá, chấm điểm sơ bộ Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023, đến thời điểm này, nhiều nội dung vẫn chưa khắc phục được, đặc biệt trong lĩnh vực Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Do vậy, sau ký kết chương trình phối hợp, trước mắt 02 đơn vị sẽ tập trung tháo gỡ khắc phục các nội dung chưa/chậm triển khai liên quan đến lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong năm 2023 (có nguy cơ tiếp tục mất điểm như năm 2022) để cải thiện điểm số CCHC của tỉnh; đó là: Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây (Nội dung này của tỉnh đến nay chưa thực hiện); Dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức/tổng số dịch vụ dữ liệu có trên NDXP (Nội dung này đến nay chỉ đạt được 33,3%); Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định, hoàn thành việc chuyển sang IPv6 (hiện chưa hoàn thành); số hóa hồ sơ giải quyết TTHC theo tiến độ yêu cầu của Chính phủ; thực hiện việc chuyển tên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống; thực hiện tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và thanh toán trực tuyến (Nội dung này tính đến ngày 18/10/2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh chỉ đạt 64,27%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của tỉnh chỉ đạt 28,27%. Hiện UBND tỉnh đã có văn bản giao chỉ tiêu cho các cơ quan, địa phương thực hiện); có giải pháp duy trì và nâng cấp dung lượng của thư công vụ; xử lý một số vướng mắc khi thực hiện các thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh ( đạt điểm tối đa là 1,5 điểm nhưng trên thực tế Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh chưa vận hành và khai thác chính thức để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành)...

VĂN PHÒNG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: