<< Quay Lại
Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, cán bộ - công chức, viên chức” trên địa bàn tỉnh
Hoạt động của Sở | Đăng ngày: 09/04/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Chiều ngày 08/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công ty CP MISA tổ chức Hội thảo về giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, cán bộ - công chức, viên chức” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị Phòng Tài chính - kế hoạch, Nội vụ các địa phương.

Tại Hội thảo, Công ty CP MISA giới thiệu các giải pháp phần mềm quản lý ngân sách tài chính, phần mềm quản lý giáo dục và phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức để các cơ quan, đơn vị tìm hiểu tính năng, tiện ích của từng phần mềm và xem xét có ý kiến, quyết định chọn triển khai đơn vị, địa phương mình.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Tỷ Khánh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo về nhiệm vụ nêu tại Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII, trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược có nhiệm vụ “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế” và 3 đột phá chiến lược. Trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ông Lê Tỷ Khánh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo

          Tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 30/9/2020. Tại hội thảo này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cấp, các ngành phối hợp thực hiện công tác hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu ở tất cả các lĩnh vực để đến năm 2025 hầu hết các đơn vị đều có dữ liệu số hóa hoàn chỉnh; xem xét có ý kiến đóng góp cho Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu UBND tỉnh định hướng, các ngành tiến hàng triển khai công cụ hỗ trợ công tác quản lý được hiệu quả hơn./.

BẢO NGỌC


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: