<< Quay Lại
Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và xây dựng cơ quan an toàn về ANTT năm 2023
Hoạt động của Sở

        Sáng ngày 29/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và xây dựng cơ quan an toàn về ANTT năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng các đồng chí Lãnh đạo, Đảng ủy Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm và công chức, viên chức người lao động của đơn vị. Hội nghị mời các đồng chí lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Phòng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ (PV05) - Công an tỉnh tham dự.
        Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Cảm, Phó Trưởng phòng PA03 đã triển khai, phổ biến một số nội dung của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan; hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan; quy định liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn các nội dung cơ bản để xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan an toàn về ANTT”.


 
Đ/c Trần Thanh Hưng - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Thúy


        Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của Sở Thông tin và Truyền thông luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và Công an tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn triển khai. Thể chế chính sách, pháp luật công tác bảo vệ BMNN từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới; nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt năm 2018, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Bộ TT&TT đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực TT&TT, tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nhà nước ngành TT&TT nói riêng từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và đạt được những kết quả quan trọng.
        Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thời gian qua, vẫn còn đơn vị, CCVC-NLĐ chưa thực sự coi trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng; chưa nhận thức đầy đủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, dẫn đến việc xem nhẹ hoặc thực hiện các quy trình, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng còn sơ hở, thiếu sót, nhất là khi trao đổi, cung cấp thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước.
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hưng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và xây dựng cơ quan an toàn về ANTT năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho toàn thể CCVC và NLĐ của đơn vị, giúp CCVC-NLĐ nâng cao nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về các công tác bảo vệ bí mật nhà tại cơ quan, xem đây là nhiệm vụ quan quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh cơ quan, của tỉnh và quốc gia.  Năm 2023 và nhiều năm tới, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN; công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN cần được triển khai thường xuyên, chặt chẽ hơn./.

Bảo Ngọc

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: