<< Quay Lại
Tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
Hoạt động của Ngành

Chiều ngày 6/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban về hoạt động báo chí tháng 10/2023 và triển khai công tác báo chí trong tháng 11/2023.

           Quang cảnh hội nghị

             Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng qua, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh đã thực hiện nhiều bài viết, chương trình, phóng sự phản ánh đầy đủ, toàn diện về tình hình thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tuyên truyền đậm nét những kết quả tích cực đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Quan tâm giới thiệu, biểu dương nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm được các báo, đài quan tâm phản ánh  như: hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường; các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm; tình trạng vi phạm của một số công trình dự án; một số bất cập trong quản lý hành chính ở cơ sở; cảnh báo các chiêu thức lừa đảo, thông tin sai sự thật, hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh…

       Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các nhà báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra các nhiệm tuyên truyền trong tháng 11/2023, đó là:

        Tập trung tuyên truyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (diễn ra từ 23/10 đến 20/11/2023, chia làm hai đợt); Kết quả kỳ họp lần thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định của Chính phủ; các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

         Tăng cường tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

        Tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục truyên truyền việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 10/5/2023 về tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 05/9/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, yếu kém và các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp phát, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/9/2023 về việc tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024...

          Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên và việc triển khai một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh…

L.PHONG

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: