<< Quay Lại
Thông báo chương trình phối hợp truyền thông giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và UBND tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025
Hoạt động của Ngành | Đăng ngày: 12/03/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

          UBND tỉnh vừa thông báo Chương trình ký kết công tác năm (05) năm giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh Phú Yên và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đẩy mạnh công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về: các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tỉnh Phú Yên; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Phú Yên; các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… trên các sản phẩm thông tin, các nền tảng truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Báo điện tử Chính phủ, kênh đa phương tiện, mạng xã hội…) nhằm định hướng dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào thành quả chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp tuyên truyền theo mục đích, yêu cầu và nội dung thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại hằng năm trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể của tỉnh Phú Yên. Chủ động xây dựng dữ liệu thông tin, nguồn thông tin chính thức phản ánh sự chỉ đạo và điều hành của tỉnh Phú Yên về mọi mặt đời sống, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội; kịp thời phản ánh, báo cáo đề xuất lãnh đạo Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Phú Yên. Theo dõi, đưa tin kịp thời về những hoạt động chỉ đạo - điều hành của lãnh đạo tỉnh Phú Yên; theo dõi, đưa tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, các ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước và ở nước ngoài liên quan đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Yên. Chú trọng thông tin đậm nét về việc triển khai Đề án trồng 10 triệu cây xanh của tỉnh Phú Yên. Xây dựng Chuyên trang/Chuyên mục trên Cổng TTĐT Chính phủ/Báo Điện tử Chính phủ để phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động đối ngoại của tỉnh.

          Đồng thời giám sát, phát hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời thông tin xấu độc liên quan đến hình ảnh Phú Yên, hình ảnh lãnh đạo tỉnh Phú Yên; Phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trước, trong và sau các sự kiện quan trọng của tỉnh, năm 2021 là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu về hoạt động chỉ đạo, điều hành và những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối cung cấp thông tin, các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đôn đốc các cơ quan, đơn vị của tỉnh cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tới đông đảo bạn đọc. Đặt hàng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để thực hiện công tác tuyên truyền về tỉnh Phú Yên. Hằng năm xem xét, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về tỉnh Phú Yên.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan của tỉnh và các cơ quan liên quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp công tác.

N.LƯU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: