<< Quay Lại
Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hoạt động của Ngành | Đăng ngày: 05/03/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

           

Quang cảnh hội nghị

Chiều ngày 5/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021. Đến dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú các báo, đài của bộ, ngành và địa phương khác tại Phú Yên.

Trong tháng qua, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh đã phản ánh kịp thời, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nhiều bài viết, chương trình được đầu tư công phu, sáng tạo cả về nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền. Các bài viết trên Báo Xuân của Báo Phú Yên và các phóng sự, phim tài liệu, chương trình văn hóa văn nghệ, chương trình đặc biệt chào đón Giao thừa của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có sự bố trí hợp lý, hài hòa về thời lượng, dung lượng, bảo đảm phản ánh đầy đủ, sinh động không khí vui Xuân, đón Tết, các hoạt động văn hóa, giải trí sôi nổi ở khắp các địa phương trên toàn tỉnh. Phóng viên các báo Trung ương, báo ngành thường trú tại tỉnh cũng có nhiều tin, bài tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động vui Xuân, đón Tết ở các địa phương trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền kịp thời các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng...

Ngoài tuyến tin, bài, chương trình phản ánh không khí phấn khởi vui Xuân, đón Tết của nhân dân trong tỉnh, các báo, đài tiếp tục có nhiều bài viết, chương trình, phóng sự đặc sắc, tập trung phản ánh, ghi nhận những thành tựu, chuyển biến tích cực trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Phú Yên trong năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; nêu bật khát vọng, niềm tin, quyết tâm chính trị của các cấp, ngành và nhân dân cùng đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, đó là:

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh những nội dung mới, những định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

- Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số: 01/KH-TBCĐTT, ngày 04/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh.

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; chú ý thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh, góp phần ổn định tư tưởng của người dân; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của HĐND và UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn đề biến đổi khí hậu; về những tác động tiêu cực của vấn đề biến đổi khí hậu đối với đời sống người dân.

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU, ngày 23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tuyên truyền những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 07 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh…

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: