<< Quay Lại
Tăng cường tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ đạt được trong năm 2023
Hoạt động của Ngành

Chiều ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban về hoạt động báo chí tháng 11/2023 và triển khai công tác báo chí trong tháng 12/2023.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng qua, báo, đài đã phản ánh kịp thời, toàn diện, đúng định hướng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tưCác cơ quan báo chí, phóng viên các báo, đài đã chủ động, kịp thời thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp; thường xuyên, liên tục cập nhật diễn biến, tình hình mưa bão, lũ lụt. Qua đó, góp phần quan trọng giúp người dân chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại...; phản ánh kịp thời một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực giao thông - vận tải, xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường, văn hóa - xã hội…

Qua thống kê từ công tác điểm báo hàng ngày, trong tháng qua các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 200 tin, bài tuyên truyền, phản ánh mọi mặt về kinh tế, đời sống xã hội của tỉnh Phú Yên.

Sau khi đại diện các cơ quan báo chí có ý kiến về các hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo đã định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2024. Đó là:

Tập trung tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kết quả Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 27/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội). Tuyên truyền các tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng, phát triển nền ngoại giao Việt Nam qua 2 cuốn sách:“Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuyên truyền việc quán triệt và thực hiện Quy định số 1095-QĐ/TU, ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; các quy định về nêu gương của Trung ương và của tỉnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên và việc triển khai một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phản ánh các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ năm 2024; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;...

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc
  0914 102 999 - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: