<< Quay Lại
Ngành In sẽ chuyển dịch theo hướng hiệu quả và số hóa
Hoạt động của Ngành | Đăng ngày: 18/03/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

             Ngày 18/3 tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động In năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đồng thời đánh giá kết quả thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

         Quanh cảnh Hội nghị

        Theo số liệu của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2020, tổng doanh thu toàn ngành in đạt 94.745 tỷ đồng (giảm 2,3 %); nộp ngân sách 2.228 tỷ đồng (giảm 3,7%); lợi nhuận (sau thuế) đạt 2.199 tỷ đồng (giảm 1,8 %). Mặc dù có tác động tiêu cực do dịch Covid-19 nhưng sản lượng in cơ bản được giữ vững, đạt 97% theo kế hoạch. Điểm sáng của ngành trong năm là các doanh nghiệp in ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và quản lý, đầu tư thiết bị in hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

          Đầu tư trung bình của ngành in trong 2020 duy trì ở mức 3.600 tỷ (tương đương năm 2019). Quá trình chế bản cơ bản đã được số hóa 100% với công nghệ CTP (Computer to Plate).

          Ước tính, năm 2020, tổng tiêu dùng giấy cả nước đạt 5,448 triệu tấn (tăng 0,2%). Tổng tiêu dùng giấy bao bì đạt 4,286 triệu tấn (tăng 0,9%). Tổng tiêu dùng giấy in, viết và giấy photocopy năm 2020 ước đạt 0,685 triệu tấn (giảm 5,1%). Tiêu dùng giấy in báo 29,7 nghìn tấn (giảm 35,9%)…

          Tuy phát triển về quy mô, nhưng theo nhận định của Cục Xuất bản, In và Phát hành về ngành in là “chưa xứng với tiềm năng”. Cả nước hiện có trên 2.200 cơ sở in công nghiệp, nhưng số đơn vị có quy mô nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ lớn (trên 90%).

          Việc chuyển đổi công nghệ có những thay đổi, nhưng chưa đồng đều giữa các đơn vị. Doanh nghiệp in của nhà nước đa phần đã được cổ phần hóa, nhưng phương pháp tổ chức bộ máy và công tác quản trị doanh nghiệp còn chưa phù hợp; việc áp dụng mô hình tổ chức trên diện rộng trong khi không quan tâm đến quy mô, tính chất đặc thù của doanh nghiệp đã gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

          Các doanh nghiệp nhỏ hạn chế nguồn lực, không có năng lực đầu tư, công nghệ lạc hậu. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp chưa quan tâm đến xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế để có cơ hội tham gia chuỗi sản xuất hàng hóa cung ứng toàn cầu.

          Năng suất lao động thấp, chất lượng nguồn nhân lực có dấu hiệu giảm sút. Số lao động lâu năm trong ngành gặp khó khăn trong việc cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới.

          Cục Xuất bản, In và Phát hành đề ra phương hướng phát triển ngành in trong năm 2021 và tầm nhìn xa hơn với xu hướng chung trong 5 năm tới của ngành in sẽ chuyển dịch theo hướng hiệu quả và số hóa. Hiện nay việc in ấn tài liệu của các công ty là 78%, dự kiến năm 2025 chỉ còn 64%. Theo dự báo, chỉ còn 36% (so với 61% hiện tại) các công ty dự kiến còn duy trì in hóa đơn của họ.

          Số hóa tác động trực tiếp đến ngành in với mục tiêu để phát triển nhanh hơn nữa. Năm 2021, ngành in trong nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển, về tiêu dùng trong nước dự báo tăng trưởng trở lại trên 10%, các yếu tố tích cực này sẽ tác động tới ngành in.

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: