<< Quay Lại
Ký kết quy chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hoạt động của Ngành

          Ban Chỉ đạo 35 tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Đồng chí Cao Thị Hòa An phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã triển khai kịp thời, đồng bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

          Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy đã tổ chức 95 lớp bồi dưỡng với hơn 7.500 học viên tham dự. Lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị và lực lượng chức năng chủ động theo dõi, rà soát, xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội… Qua đó gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống được các địa phương quan tâm, thực hiện tốt.

Đồng chí Cao Thị Hòa An phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2023; phát huy vai trò, trách nhiệm, giúp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Các cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp vận động cán bộ, đảng viên và người dân đăng tải, chia sẻ, hưởng ứng các thông tin chính thống, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt trên mạng xã hội; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hình thức các chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bám sát những vấn đề nóng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng xuyên tạc, chống phá để kịp thời tổ chức đấu tranh phản bác;… 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở TT&TT ký kết quy chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thanh Toàn đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành tăng cường giám sát, theo dõi, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hành vi đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; tích cực, chủ động có biện pháp, hình thức tham gia đấu tranh phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở TT&TT Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

 

L.PHONG

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: