<< Quay Lại
Ký kết chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Phú Yên và Báo Người Lao Động năm 2021
Hoạt động của Ngành | Đăng ngày: 09/04/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

               Chiều ngày 9/4, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và đồng chí Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động đã ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Phú Yên và Báo Người Lao Động năm 2021.

Ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Phú Yên với Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động trao bản tượng trưng hỗ trợ ngư dân Phú Yên 20.000 lá cờ

Chương trình ký kết nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về: các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tỉnh Phú Yên; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Phú Yên; các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… trên các sản phẩm thông tin, các nền tảng truyền thông của Báo Người Lao Động. Qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào thành quả chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên.

Báo Người Lao Động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp tuyên truyền theo mục đích, yêu cầu và nội dung thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại hằng năm trên Báo Người Lao Động, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể của tỉnh Phú Yên. Chủ động xây dựng dữ liệu thông tin, nguồn thông tin chính thức phản ánh sự chỉ đạo và điều hành của tỉnh Phú Yên về mọi mặt đời sống, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội; cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Phú Yên. Theo dõi, đưa tin kịp thời về những hoạt động chỉ đạo - điều hành của lãnh đạo tỉnh Phú Yên; theo dõi, đưa tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, các ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước và ở nước ngoài liên quan đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Yên. Theo dõi, phát hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời thông tin xấu độc liên quan đến hình ảnh Phú Yên, hình ảnh lãnh đạo tỉnh Phú Yên; Phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trước, trong và sau các sự kiện quan trọng của tỉnh, năm 2021 là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao vai trò của Công đoàn trong hoạt động truyền thông, giúp người lao động chủ động nắm bắt thông tin về chính sách pháp luật và các chính sách của nhà nước về người lao động, công đoàn; phối hợp chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, nhất là đối với công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân.

UBND tỉnh Phú Yên duy trì và tăng cường công tác phối hợp với Báo Người Lao Động, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu về hoạt động chỉ đạo, điều hành và những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc cung cấp thông tin trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh định kỳ hoặc đột xuất cho Báo Người Lao Động, để thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tới đông đảo bạn đọc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan của tỉnh và các cơ quan liên quan thuộc Báo Người Lao Động thực hiện Chương trình phối hợp này; định kỳ hằng năm, hai bên ký kết kế hoạch tuyên truyền với số lượng sản phẩm thông tin, nội dung thông tin và kinh phí cụ thể. Định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả nội dung theo Chương trình phối hợp này.

Ngoài hợp tác truyền thông, trong năm 2021, Báo Người Lao Động sẽ thực hiện các Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; “Xuân yêu thương, tết nhân ái”; học bổng “Chắp cánh ước mơ” trên địa bàn tỉnh; Chương trình Tết cho người vô gia cư tại tỉnh Phú Yên; các chương trình tọa đàm về chính sách đối với công nhân, người lao động, hỗ trợ cho người bị thiên tai tại tỉnh, Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” dự kiến tổ chức vào ngày 11/4/2021 tại TP. Tuy Hòa.

Tại lễ ký kết, Báo Người Lao Động đã trao bản tượng trưng 20.000 lá cờ, cùng túi y tế để hỗ trợ ngư dân Phú Yên ra khơi, bám biển.

L.PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: