<< Quay Lại
Họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
Hoạt động của Ngành

 Ngày 29/12, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023. Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú và tác nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến dự và đưa tin.

Thủ tướng nghe Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn báo cáo quy hoạch Khu kinh tế phía nam của Phú Yên tại địa điểm cảng Bãi Gốc

          Theo Cục Thống kê tỉnh, năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, tỉnh Phú Yên tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển. Do vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước tính năm 2023 có 16/17 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, trong đó có 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 01/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

          GRDP dự ước tăng 9,16%([1]) so với năm trước (sơ bộ 6 tháng đầu năm tăng 7,51%, ước tính 6 tháng cuối năm tăng 10,67%), xếp vị thứ 10 so với cả nước; thứ 3/14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt một số kết quả tích cực so với năm trước như: Sản lượng lương thực có hạt 404,6 ngàn tấn, tăng 22,4 ngàn tấn (tăng 5,9%); chăn nuôi gia súc, gia cầm không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm và sản xuất phát triển theo hướng tập trung, quy mô công nghiệp; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 2,7%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đạt 114,4% kế hoạch năm, tăng 25,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 107,8% so kế hoạch năm, tăng 12,9%. Tổng doanh thu ngành vận tải, tăng 13,6%. Chỉ số CPI bình quân năm 2023 tăng 3,72% so với bình quân năm 2022. Các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội như: Tổng thu ngân sách 4.000 tỷ đồng, bằng 78% dự toán TW giao, bằng 50% dự toán tỉnh giao, bằng 78,2% so với năm trước.

          Cụ thể như sau:

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2023

Ước

thực hiện 2023 

Ước thực hiện so kế hoạch

1

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010

%

8,0

9,16

Vượt KH

2

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

Tỷ đồng

21.000

24.018,4

Vượt KH

3

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Triệu USD

240

255,8

Vượt KH

4

Thu ngân sách trên địa bàn

Tỷ đồng

8.000

4.000

Không đạt

5

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

76,0

76,04

Vượt KH

6

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ < 5 tuổi thấp còi

%

<24,0

<22,2

Đạt

7

Tỷ lệ dân số tham gia BHYT

%

93,45

93,45

Đạt

8

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí NTM

%

77,1

77,1

Đạt

9

Giải quyết việc làm

Lao động

25.000

29.576

Vượt KH

10

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo

%

0,85

0,88

Vượt KH

11

Điều chỉnh mức sinh

+0,05

+0,05

Đạt

12

Tỷ lệ lao động tham gia BHXH

%

18,5

18,58

Vượt KH

13

Tỷ lệ che phủ rừng

%

47,0

47,0

Đạt

14

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

%

~100

~100

Đạt

15

Tỷ lệ dân cư thành thị được cung cấp nước sạch

%

93,0

93,0

Đạt

16

Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

100,0

100,0

Đạt

17

Tỷ lệ giao quân

%

100,0

100,0

Đạt

LP

 

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: