<< Quay Lại Bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT
Bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT
Thư viện ảnh
  • Đ/c Phan Đình Phùng, Trương Ngọc Tuấn trao Quyết định cho Đ/c Trần Thanh Hưng

  • Đồng chí Phan Đình Phùng phát biểu giao nhiệm vụ

  • Đ/c Võ Đức Thơ công bố QĐ của UBND tỉnh

  • Đồng chí Trần Thanh Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: