<< Quay Lại
Danh bạ
Thông tin đơn vị | Đăng ngày: 06/04/2020

I

Lãnh đạo Sở

Chức vụ

ĐT

1

Trần Thanh Hưng

Giám đốc

02573.888.999

2

Lê Tỷ Khánh

Phó Giám đốc

02573.551.579

3

Nguyễn Vũ Xuân Dung

Phó Giám đốc

02573.666.456

II

Văn phòng

 

02573.819.958

1

Phạm Nữ Bảo Ngọc

Chánh Văn phòng

02573.843.171

2

Hoàng Ngọc Phong

Phó Chánh văn phòng

 

3

Nguyễn Thị Hiếu

Kế toán

 

4

Võ Thị Hiền

Văn thư

 

III

Thanh tra

 

02573.843.170

1

Phạm Ý Thiên

Chánh Thanh tra

 

2

Huỳnh Ngọc Thanh

Chuyên viên

 

IV

Phòng BCVT

 

02573.843.172

1

Lê Thị Xuân Phương

Trưởng phòng

 

2

Phan Văn Phượng

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Kim Miên

Chuyên viên

 

4

Lê Tiến DĨnh

Chuyên viên

 

V

Phòng CNTT

 

02573.821.982

1

Nguyễn Minh Thiên

Phó Trưởng phòng

 

2

Lê Thanh Phương

Chuyên viên

 

3

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên viên

 

VI

Phòng TTBCXB

 

02573.818.980

1

Nguyễn Thế Phong

Trưởng phòng

 

2

Lê Thị Châu Nga

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

 

VII

Trung tâm CNTT&TT

   

1

Lương Công Đức

Giám đốc

02573.699.996

2

Đỗ Văn Chút

Phó Giám đốc

02573.843.373

       
 

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: