<< Quay Lại
Danh bạ
Thông tin đơn vị

I

Lãnh đạo Sở

Chức vụ

ĐT

1

Đào Phạm Hoàng Quyên

Giám đốc

02573.888.999

2

Lê Tỷ Khánh

Phó Giám đốc

02573.551.579

3

Nguyễn Vũ Xuân Dung

Phó Giám đốc

02573.666.456

II

Văn phòng

 

02573.819.958

1

Phạm Nữ Bảo Ngọc

Chánh Văn phòng

02573.843.171

2

Ngô Xuân Vinh

Phó Chánh văn phòng

 

3

Nguyễn Thị Hiếu

Kế toán

 

4

Võ Thị Hiền

Văn thư

 

5

Nguyễn Ngọc Như Tiên

Chuyên viên

 

III

Thanh tra

 

02573.843.170

1

Phạm Ý Thiên

Chánh Thanh tra

 

2

Huỳnh Ngọc Thanh

Chuyên viên

 

IV

Phòng Hạ tầng - Chuyển đổi số

 

02573.843.172

02573.821.982

1

Phạm Ý Thiên

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Minh Thiên

Phó Trưởng phòng

 

3

Lê Thị Xuân Phương

Phó Trưởng phòng

 

4

Phan Văn Phượng

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Thị Kim Miên

Chuyên viên

 

6

Lê Tiến DĨnh

Chuyên viên

 

7

Lê Thanh Phương

Chuyên viên

 

8

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên

 

9

Nguyễn Minh Hóa

Chuyên viên

 

V

Phòng TTBCXB

 

02573.818.980

1

Nguyễn Thế Phong

Trưởng phòng

 

2

Lê Thị Châu Nga

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

 

VI

Trung tâm CNTT&TT

   

1

Lương Công Đức

Giám đốc

02573.699.996

2

Đỗ Văn Chút

Phó Giám đốc

02573.843.373

3

Hoàng Ngọc Phong

Phó Giám đốc

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: