<< Quay Lại
Tuyên truyền Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trên địa bàn tỉnh
Thông tin đối ngoại | Đăng ngày: 31/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

           Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định trên địa bàn tỉnh.

          Mục đích nhằm cụ thể hóa việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (gọi tắt là UKVFTA); nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả hiệp định UKVFTA trên địa bàn tỉnh. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành hiệp định UKVFTA; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

          Để đạt được yêu cầu đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thi hành Hiệp định UKVFTA, trong thời gian đến bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA) (theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Vương quốc Anh); Tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, khóa đào tạo trực tuyến, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả UKVFTA.

          Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường... bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

          Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để doanh nghiệp nắm bắt thông tin các yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Vương quốc Anh. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch bằng nhiều hình thức đối với Vương quốc Anh; tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh giới thiệu sản phẩm của tỉnh, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư…

L.PHONG 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: