<< Quay Lại
Nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo
Thông tin đối ngoại

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2006, Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Phú Yên đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển đảo (TTBĐ) và giao các đơn vị: Trung đoàn 196 Hải quân, Nhà máy Z753, Kho 858 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Xuân Lâm và đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: HÀ MY

Báo Phú Yên phỏng vấn đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z753, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hải Khánh (thuộc Hải quân Việt Nam) về công tác phối hợp TTBĐ trong thời gian qua.

 

* Xin đại tá cho biết công tác phối hợp TTBĐ trong thời gian qua giữa các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên?

 

- Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Nhà máy Z753, Kho 858 - Cục Kỹ thuật Hải quân, Trung đoàn 196 Hải quân và tỉnh Phú Yên với phương châm “Trách nhiệm, tích cực, chủ động, đổi mới, hiệu quả” đã triển khai toàn diện các nội dung trong kế hoạch công tác phối hợp TTBĐ bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức tuyên truyền với hoạt động thực tiễn. Trong hơn 10 năm, các đơn vị đã tổ chức 187 buổi TTBĐ cho 37.900 lượt cán bộ, đảng viên và người dân, phát hơn 2.000 ấn phẩm TTBĐ tại hầu hết 110 xã, phường, thị trấn của Phú Yên.

 

Ngoài ra, các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân và tỉnh Phú Yên còn phối hợp tổ chức tốt các hoạt động có ý nghĩa hướng về biển đảo, góp phần tăng cường mối quan hệ, tình cảm gắn bó giữa địa phương với bộ đội hải quân. Nổi bật như chương trình Đối tác Thái Bình Dương, diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển…

 

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động hướng về biển đảo như: Vì biển đảo quê hương, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

 

Vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân đã tiến hành công tác dân vận, xây 2 nhà Tình nghĩa; tặng 360 suất quà với tổng trị giá 175 triệu đồng cùng 500 bộ quần áo cho hộ nghèo, gia đình chính sách; khảo sát nhận đỡ đầu con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn...

 

Đại tá Nguyễn Xuân Lâm

* Đại tá nhìn nhận như thế nào về chất lượng công tác TTBĐ trên địa bàn Phú Yên thời gian qua?

 

- Nội dung TTBĐ phong phú, phù hợp, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Trên cơ sở thông tin, tài liệu do Quân chủng Hải quân, Cục Kỹ thuật Hải quân và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, chúng tôi đã xây dựng nội dung TTBĐ kịp thời truyền tải, cung cấp thông tin về tình hình biển đảo, biên giới.

 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo, biên giới; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hoạt động của các nước, nhất là Trung Quốc và Mỹ với biển Đông; những diễn biến mới về tình hình biển đảo, biên giới đất liền gần đây; truyền thống lịch sử, kết quả xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam… Qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTBĐ, ngoài việc coi trọng tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy vai trò của cơ quan báo chí, đẩy mạnh TTBĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các nội dung cần tập trung TTBĐ cho các cấp ủy trực thuộc, MTTQ và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; định hướng nội dung và thời lượng tuyên truyền phù hợp về biển đảo trong các hội nghị, nhất là kịp thời thông tin các sự kiện nóng, các diễn biến mới trên biển, biên giới, góp phần phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc và định hướng dư luận. Qua đó kịp thời theo dõi, nắm diễn biến và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

 

* Vậy giải pháp để đẩy mạnh công tác phối hợp TTBĐ trong thời gian tới là gì, thưa đại tá?

 

- Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, nhất là khu vực biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thêm vào đó, các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá, đòi hỏi công tác phối hợp hoạt động TTBĐ cũng phải nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

 

Các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các đề án của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan đến biển đảo; Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển; chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Cùng với tập trung nâng cao nhận thức của người dân về việc Quốc hội thông qua quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển vùng bờ; các đơn vị tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho ngư dân không để tàu cá của ta bị bắt giữ tại vùng biển nước ngoài, thúc đẩy tiến trình vận động Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

 

Song song đó, các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên bám sát nhiệm vụ chính trị, lựa chọn nội dung TTBĐ phù hợp với hình thức tuyên truyền đổi mới, đa dạng; tổ chức các hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu, hoạt động triển lãm về biển đảo; đồng thời tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng các công trình trên địa bàn, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân dân.

 

Ngoài ra, các đơn vị cũng sẽ thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển đảo cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên các cấp; phối hợp tổ chức các nội dung tập huấn về thông tin đối ngoại và TTBĐ; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo.

 

Thời gian tới, các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất; triển khai đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động TTBĐ theo chương trình, kế hoạch đã ký kết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTBĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

 

* Xin cảm ơn đại tá! 

 

Công tác TTBĐ rất kịp thời, hiệu quả, đúng quan điểm, đường lối của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Thanh Thúy sưu tầm (Tác giả Hà My, nguồn Báo Phú Yên Online)


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: