<< Quay Lại
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch chỉnh trang cáp treo năm 2021
Viễn thông | Đăng ngày: 31/03/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

                 Thực hiện Chỉ thị số 49/2015/CT-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc ban hành quy định quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông với cơ sở hạ tầng viễn thông kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

                Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Điện lực Phú Yên đã ban hành kế hoạch chỉnh trang cáp 02 tuyến đường mẫu Lê Lợi, Nguyễn Huệ trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và chỉnh trang các tuyến đường thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. Khối lượng chỉnh trang cáp năm 2020 là 12,1 km: Thành phố Tuy Hòa là 6,9 km; huyện Phú Hòa 5,2 km. Tập trung ở khu vực trung tâm, thành phố Tuy Hòa và thị trấn Phú Hòa. Đây là kết quả của sự trách nhiệm, đồng thuận, thống nhất và phối hợp tốt giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Phú Yên, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh.

           Kế hoạch năm 2021, thực hiện chỉnh trang 11 km, cụ thể tại các khu vực sau: Tp. Tuy Hòa (5km)- tuyến đường Trần Hưng Đạo và Trần Phú; thị xã Sông Cầu (3 km); thị trấn Phú Hòa (3km). Các công việc thực hiện trong hoạt động chỉnh trang cáp treo gồm: Thu hồi cáp hỏng, không sử dụng và cáp thuê bao băng qua đường không đúng quy định; Thay thế cáp thuê bao có dung lượng nhỏ bằng cáp có dung lượng lớn; Gia cố, chỉnh sửa, thay thế cột, tủ hộp cáp kém chất lượng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị; Kéo căng, bó gọn cáp treo, đưa các sợi cáp ngoài cùm vào trong cùm; Sắp xếp cáp dự phòng treo trên cột đúng quy định, làm gọn các sợi cáp treo trên trụ không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; Treo thẻ sở hữu cáp và bản độ cao cáp. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch chỉnh trang cáp treo năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì cùng Công ty Điện lực Phú Yên và các đơn vị có hạ tầng cáp treo đã đánh giá ưu, khuyết điểm trong công tác chỉnh trang cáp năm 2020 với những trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để công tác chỉnh trang cáp treo năm 2021 đạt hiệu quả cao hơn.

         Ngoài việc thực hiện chỉnh trang hệ thống cáp treo, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp duy trì kết quả chỉnh trang, khi lắp đặt mới phải thực hiện theo đúng quy định để hệ thống cáp treo đảm bảo mỹ quan đô thị./.

Xuân Dung


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: