<< Quay Lại
Quy chuẩn về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số
Viễn thông | Đăng ngày: 21/10/2020
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Tải về: Thông tư 28

Ngày 01/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2 (QCVN 121:2020/BTTTT).

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT quy định về các yêu cầu chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2. Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số DVB-T2 để thực hiện quản lý chất lượng theo các quy định của Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượngdịch vụ truyền hình cáp số DVB-T2.

            Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số DVB-T2 có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ tuân thủ Quy chuẩn này và thực hiện công bố chất lượng dịch vụ, chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Văn Minh


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: