<< Quay Lại
Kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Phú Yên
Viễn thông | Đăng ngày: 01/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

          Năm 2008, UBND tỉnh Phú Yên đã Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông giai đoạn 2007- 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, đến năm 2017 xét thấy Quy hoạch này không còn phù hợp với nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới ra đời, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân và định hướng chiến lược công nghệ của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Phú Yên.

          Rà soát sau 3 năm thực hiện Quy hoạch điều chỉnh đối với lĩnh vực Bưu chính: Hạ tầng Bưu chính phát triển rộng khắp, điểm phục vụ phù hợp với việc tổ chức khai thác, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện; Mạng điểm phục vụ Bưu chính phát triển đạt so với Quy hoạch (đến được với tất cả các xã). Hiện trạng mạng Bưu chính đạt trên mức bình quân chung cả nước; tất cả các dịch vụ truyền thống đã được cung cấp tại điểm phục vụ Bưu chính; mạng vận chuyển và nguồn nhân lực phát triển đạt so với quy hoạch. Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ các doanh nghiệp Bưu chính trên toàn tỉnh đã kết hợp các yếu tố công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian phát bưu phẩm, bưu kiện, báo và công văn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Bưu điện tỉnh đã đưa vào vận hành trung tâm khai thác bưu chính. Tuy nhiên, chỉ tiêu tự động hóa trong cung cấp dịch vụ (tự động hóa cấp tỉnh) chưa đạt so với Quy hoạch đề ra, vì hiện nay số lượng bưu phẩm, bưu kiện, thư, … không quá lớn để đầu tư tự động hóa.

          Đối lĩnh vực Viễn thông, sau 3 năm thực hiện Quy hoạch hạ tầng và dịch vụ viễn thông có nhiều chỉ tiêu đã phát triển đạt cao hơn so với quy hoạch đề ra: mạng truyền dẫn cáp quang đã đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, mạng thông tin di động đã nâng cấp lên 4G, mật độ thuê bao Internet… 100% Khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh có sóng điện thoại di động; 100% Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại di động đạt 100%; 100% Cáp quang đến các trung tâm xã, cụm xã; Mật độ thuê bao Internet đạt 63 thuê bao/100 dân (vượt so với Quy hoạch); Mật độ thuê bao thuê bao điện thoại đạt  thuê bao 95,2/100 dân (chưa đạt so với Quy hoạch: 117,8 thuê bao/100 dân). Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển hạ tầng viễn thông gặp nhiều khó khăn nhất là triển khai việc xây dựng trạm BTS, việc sử dụng chung hạ tầng và chưa thực hiện việc ngầm hóa.

          Trong giai đoạn vừa qua, Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Phú Yên đã đạt được các mục tiêu đề ra. Việc triển khai thực hiện Quy hoạch đã nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, đồng thời là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phát triển Bưu chính, Viễn thông thống nhất, đồng bộ với quy hoạch của các ngành trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để Nhà nước xem xét quyết định đầu tư các dự án, các công trình Bưu chính, Viễn thông. Trên cơ sở Quy hoạch các doanh nghiệp kinh doanh Bưu chính, Viễn thông đã lập kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển và phổ cập dịch vụ Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Xuân Dung


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: