<< Quay Lại
Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin (HTTT) nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh - Phiên bản 2⋅0
Viễn thông

Triển  khai  Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 27/6/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 2455/BTTTT-TTCS hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh - Phiên bản 2⋅0. (Phiên bản 1.0 ban hành theo Văn bản  số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021).

HTTT nguồn trung ương là hệ thống thông tin được thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong toàn quốc. Hệ thống thông tin nguồn trung ương còn có chức năng thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

HTTT nguồn cấp tỉnh là hệ thống thông tin dược thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh còn có chức năng thu thập tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Văn bản số 2455/BTTTT-TTCS là tài liệu hướng dẫn về: Mô hình triển khai, kết nối cũng như hướng dẫn kết nối chi tiết giữa HTTT nguồn trung ương với HTTT nguồn cấp tỉnh, kết nối HTTT nguồn cấp tỉnh với cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng; Hướng dẫn chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh; Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh.

HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối đồng bộ với nhau trong việc sử dụng, chia sẻ dữ liệu và quản lý hoạt động TTCS xuyên suốt từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng một HTTT nguồn cấp tỉnh do Sở TTTT quản lý để tổ chức hoạt động TTCS ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) của tỉnh, thành phố. Trong đó, HTTT nguồn trung ương được kết nối trực tiếp với hệ thống NDXP. Tùy theo nhu cầu của tỉnh, thành phố, HTTT nguồn cấp tỉnh có thể kết nối trực tiếp với hệ thống NDXP hoặc thông qua hệ thống LGSP của tỉnh, thành phố.

                                                            (XD)


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc
  0914 102 999 - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: