<< Quay Lại
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 20/07/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021).
        Hoạt động tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân đồng chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, mẫu mực, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản; một tấm gương suốt đời vì dân, vì nước, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay noi gương nhà lãnh đạo kiệt xuất, kiên trung, một đảng viên lớp đầu tiên của Đảng; học tập và làm theo những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lợi ích của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân; củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng.
        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương  tập trung  tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Võ Văn Tần - một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, về ý chí và tinh thần cách mạng của chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về lý tưởng sống để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
        Khẳng định vai trò đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Tần trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng; xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở đảng đầu tiền ở Nam kỳ; bảo vệ, gìn giữ các tổ chức đảng trong các thời kỳ bị địch khủng bố; duy trì sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Khẳng định công lao đóng góp của đồng chí Võ Văn Tần đối với cao trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào đấu tranh dân chủ 1936 - 1939 ở Nam kỳ và những cống hiến, ý tưởng về hình thức tổ chức hoạt động của Đảng phù hợp với cách mạng Nam kỳ hướng tới cao trào cách mạng 1939 - 1945 và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công.
        Bên cạnh đó, tuyên truyền phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần: Say mê, khổ công học tập, rèn luyện và không ngừng vươn lên; nâng cao lý luận cách mạng, rèn luyện qua thử thách đấu tranh cách mạng, kết hợp học tập lý luận với rèn luyện trong thực tiễn; kiên quyết, khẳng khái bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân, của đất nước; kiên định với lý tưởng cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc.
        Tuyên truyền tác phong, phong cách của đồng chí Võ Văn Tần: Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí; luôn quan tâm giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; trong cuộc sống luôn nói đi đôi với làm, gương mẫu, gần gũi; có lối sống giản dị, tôn trọng mọi người; trong công việc luôn làm việc khoa học, sâu sát, bám sát thực tiễn; nhiệt tình, năng nổ, hết lòng vì nhiệm vụ.
        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19./.
Thanh Thúy
 

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: