<< Quay Lại
Truyền thông Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 26/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

         UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

          Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng mẫu mã, giá thành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam (sau đây gọi tắt là hàng Việt Nam). Từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

          Việc đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị -xã hội nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động nhằm ưu tiên mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng.

          Tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng và triển khai các chương trình, chuyên đề, chuyên mục truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, hộ kinh doanh có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          Tận dụng lợi thế, ưu điểm của các phương tiện truyền thông trên internet để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về thương mại điện tử, các mô hình 4.0 thông qua các phóng sự và hoạt động truyền thông đa kênh trên môi trường trực tuyến nhằm cung cấp thông tin chính thống, tích cực quảng bá cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam.

          Triển khai xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên để thường xuyên tuyên truyền quảng bá về Cuộc vận động, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước. Đồng thời, phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, địa phương trong tỉnh.

          Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cổ động về Cuộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; lồng ghép các hoạt động truyền thông, sử dụng công nghệ thông tin, marketting, văn hóa nghệ thuật, phim ảnh để thông qua đó quảng bá cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam.

          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan,... tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin kinh tế kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp phân phối và các nhà bán buôn, bán lẻ; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp định hướng sản xuất kinh doanh, khai thác tốt các thị trường tiềm năng và mở rộng thị trường xuất khẩu... Đồng thời khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

N.LƯU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: