Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 19/03/2020
Cỡ chữ:
Giảm chói:

        Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa yêu cầu các cơ quan báo chí Trung ương, Sở TT-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2020.

Theo đó, Bộ TT-TT yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, nâng cao chất lượng các tin, bài; dành thời lượng phù hợp phát sóng các chương trình chuyên đề cung cấp thông tin, tư liệu về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. Thiết lập, duy trì điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để tổng hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB và XH và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân ở cơ sở trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền cụ thể gồm:

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2019 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, như: Tìm kiếm, quy tập được 1.625 hài cốt liệt sĩ (trong nước là 591; ở Lào là 239; ở Campuchia là 795); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng 121 liệt sĩ, giám định AND 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính 31 liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Tuyên truyền, động viên tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia, ở các địa bàn trọng điểm trong nước đã tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Tuyên truyền việc hợp tác quốc tế về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Tuyên truyền, phổ biến Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ: htttp://thongtinlietsi.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết, truy cập.

Tuyên truyền các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tuyên truyền công tác hậu phương quân đội; xây dựng, tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.

Tuyên truyền mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020 phấn đấu hoàn thành Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ba cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc.

LƯU PHONG


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LIÊN KẾT BANNER
LƯỢT TRUY CẬP