<< Quay Lại
Thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 13/07/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, ổn định hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Trong đó, công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên thực hiện trong quý II/2021.

Trong công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/3/2021 về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, công khai đầy đủ bộ thủ tục và bộ mẫu hóa các TTHC có tần suất giao dịch cao tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ danh mục TTHC và quy trình nội bộ của TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2215/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên sản xuất một số video clip tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có Công văn số 360/VPUBND-NC ngày 14/6/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát video clip nêu trên tại màn hình tivi đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức tìm hiểu, biết và thực hiện khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hệ thống Paygov của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh phổ biến, khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế việc tập trung đông người, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại cho người dân, giảm tình trạng lây lan dịch bệnh.

Trong năm 2021, tỉnh sẽ tổ chức Hội thi “Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh”; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, khuyến khích các cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tiếp tục duy trì phát sóng truyền hình chuyên mục “Cải cách hành chính”, chuyên mục “Dân hỏi, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trả lời”. Báo Phú Yên thường xuyên biên tập, đăng tải thông tin tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC trong chuyên mục “Cải cách hành chính” hàng tuần…

N.L


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: