<< Quay Lại
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tin tuyên truyền | Đăng ngày: 27/05/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT.

Theo đó, tại Điều 1 của Thông tư này Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT.

Thay thế Phụ lục I về Danh mục sản phầm hàng hóa chuyên ngành công nghệ TT&TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy bằng Phụ lục I về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ TT&TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy kèm theo thông tư này.

Thay thế Phụ lục II về Danh mục sản phầm hàng hóa chuyên ngành công nghệ TT&TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy bằng Phụ lục II về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ TT&TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy kèm theo thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

                                                                                      NGUYỄN THỊ HIẾU


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: