<< Quay Lại
Triển khai đề cương nhiệm vụ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên, phiên bản 2.0
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 30/09/2020
Cỡ chữ:
Giảm chói:

            Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng vừa ký Quyết định xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên, phiên bản 2.0, dựa trên việc cập nhật tài liệu Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0, phù hợp với xu hướng phát triển cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử tại tỉnh Phú Yên. 

             Mục tiêu nhằm xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên (sau đây gọi tắt là Kiến trúc) phiên bản 2.0 dựa trên việc cập nhật tài liệu Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên phiên bản 1.0 (đã được ban hành theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh) trên cơ sở phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, xu hướng phát triển cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử tại tỉnh Phú Yên. Tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp hiệu quả các dịch vụ tích hợp cho người dân và doanh nghiệp, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai CPĐT đồng bộ, lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lặp; tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai CPĐT…

            UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai các nội dung như: - Nâng cấp, hoàn thiện, tối ưu hóa mô hình Kiến trúc hạ tầng để phục vụ triển khai các hệ thống thông tin của tỉnh trên cơ sở phân tích, đánh giá đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên thế giới có tính toán đến việc sử dụng các công nghệ mới của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

          Đồng thời bổ sung quan hệ giữa Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên với Kiến trúc ICT cho Đô thị thông minh tại tỉnh (định hướng theo công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 hướng dẫn nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam; công văn số 3098/BTTT-KHCN ngày 13/9/2019 về việc ông bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)). Nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên, phiên bản 2.0 trình bày theo công văn số 39/THH-CSCNTT ngày 13/01/2020 của Cục Tin học hóa về việc mẫu Đề cương Kiến trúc CPĐT/CQĐT phiên bản cập nhật 2.0…

VĂN NGỌC


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: