Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động
Công nghệ thông tin | Đăng ngày: 19/10/2019
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Cục chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai các văn bản về chữ ký số trong cơ quan Đảng và Nhà nước; giới thiệu tổng quan triển khai chữ ký số phục vụ Chính phủ điện tử;triển khai giải pháp ký số trên thiết bị di động (ipad, điện thoại thông minh,..). Đồng thời phối hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn thực hành ký số trên ứng dụng triển khai tại tỉnh.

Các đ/c lãnh đạo đang nghe báo cáo viên Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin
giới thiệu giải pháp ký số trên thiết bị di động.

Buổi tập huấn cũng đã ghi nhận những ý kiến thắc mắc của của các học viên tham gia. Về cơ bản, các ý kiến của học viên được đại diện đến từ Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin giải đáp đầy đủ.

Liên quan đến công tác triển khai chữ ký số nhằm phục vụ Chính phủ điện tửgóp phần vào công cuộc cải cách hành chính, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, tại tỉnh Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chữ ký số chuyên dùng như: Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng thực hiệnNghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 29/7/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và các văn bản liên quan; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 17/NQ-CP về môt số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; kế hoạch, văn bản chỉ đạo đẩy mạnh chữ ký số chuyên dùng…

Song song với việc tham mưu văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp cấp gần 1.800 chứng thư số cho cho các cá nhân và cơ quan nhà nước thuộc UBND tỉnh; 96 chứng thư số tích hợp SIM KPI ký số trên thiết bị di động cho đối tượng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp huyện trở lên.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Thanh Hưng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Tình hình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gianqua có tiến triển tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể là người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa gương mẫu, nghiêm túc trong triển khai thực hiện; chưa sử dụng hiệu quả chữ ký số cấp cho tổ chức, cá nhân để ký văn bản điện tử theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đ/c Trần Thanh Hưng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
phát biểu khai mạc Hội nghị

Với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ để đảm bảo an toàn thông tin trong xử lý, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan quan nhà nước trên môi trường mạng; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó rút ngắn thời gian, đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

BẢo NgỌc


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LIÊN KẾT BANNER
LƯỢT TRUY CẬP